U Vukovaru,  28.1.2016. godine
Tehnostan d.o.o Vukovar, na temelju odluke društva

                                                  JAVNI POZIV

                      za dostavljanje pisanih ponuda radi kupovine pokretnina

1.Predmet ovoga oglasa je prikupljanje ponuda radi izbora najboljeg ponuditelja za kupovinu pokretnina u vlasništvu Tehnostan d.o.o. Vukovar

Kontejnerski dizel elektroagregat  - tip ZP-Q200.A1B , Serijski broj 495012-E080082

Proizvođač :             E.K. Elektroagregati Končar d.o.o

Nominalna snaga:    200 kVA, 160 kW , trofazni

Godina proizvodnje: 2008

Masa:                       2.500 kg

Pogon:                     IVECO motor tip F4HE45FE0A

Opis stanja:             Rabljeno, ispravno , redovito servisirano, u pogonu oko 300 sati.

 

Početna cijena za kupoprodaju pokretnine iznosi 95.000 kuna+PDV.

2. Sve troškove kupoprodaje, sve ostale troškove vezane uz prijenos vlasništva i preuzimanje posjeda snosi kupac.

3. Navedena se pokretnina prodaje u viđenom stanju, po načelu viđeno-kupljeno te kupac nema pravo prigovora po pitanju bilo kakvih materijalnih nedostataka. Agregat se može vidjeti u kotlovnici na adresi Olajnica 18a, a zakazivanje pregleda obaviti na telefon 091-4411-214,Vlatko Kuveždić i to svakog radnog dana u vremenu od 07-15 sati.

4. Kupoprodaja će se realizirati zaključenjem ugovora po kojem kupac treba uplatiti ukupnu ugovorenu kupoprodajnu cijenu, a nakon uplate se zaključuje kupoprodajni ugovor i dopušta prijenos vlasništva i preuzimanje posjeda na ime kupca.

5. Ponuda treba sadržavati puno ime i prezime tj. tvrtku ponuditelja, njegovu adresu i broj kontakt telefona, jasno i nedvojbeno navedenu ponudbenu kupoprodajnu cijenu.

6. Pisane ponude treba osobno ili poslati isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Dr. Franje Tuđmana 23 , 32000 Vukovar,

sa napomenom “NE OTVARATI - KUPOPRODAJNA PONUDA ZA AGREGAT”

U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene najkasnije do 15.2.2016. godine, a koje su dostavljene na gore navedeni način, ako sadrže sve tražene podatke potrebne za odlučivanje.

7. Povjerenstvo za prodaju pokretnina će zaprimiti sve dostavljene ponude te utvrditi njihovu pravovremenost i kompletnost, te će iste proslijediti Upravi društava  na odlučivanje. Odluku o izboru najboljeg ponuditelja donijeti će se najkasnije do 20.2.2016. godine. O odluci o izboru obavijestit će se svi ponuditelji, a izabrani ponuditelj će biti pozvan na zaključenje odgovarajućeg ugovora. U slučaju odustanka ponuditelja pozvanog na zaključenje ugovora, Uprava društva će donijeti odluku o izboru sljedećeg najboljeg ponuditelja, te njega pozvati na zaključenje ugovora ili će ponoviti javni poziv.

8. Uprava društva Tehnostan d.o.o Vukovar, zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućih ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.