U utorak 10.3.2020. u 12h održan je sastanak sa predstavnicima suvlasnika zgrada koje koriste razdjelnike za raspodjelu potrošnje energije za grijanje stanova.

Na sastanku su suvlasnici upoznati sa informacijom da je tekuća sezona grijanja posljednja deseta (10) sezona predviđenog radnog vijeka rada razdjelnika te da mogu očekivati da će isti prestati sa radom u narednom vremenu odnosno da će baterije oslabiti te ih se neće moći daljinski očitati ili će se jednostavno ugasiti.

Od strane Tehnostana predloženo je da suvlasnici donesu Odluke da se održavanje sustava razdjelnika za zajedničku raspodjelu uvrsti u popis zajedničkih dijelova zgrade i održava od sredstava pričuve zgrade s ciljem zajedničke nabavke opreme po nižoj cijeni.

Nakon rasprave svim predstavnicima podijeljeni su letci sa osnovnim informacijama za suvlasnika te potpisne liste kojima suvlasnici svojim potpisom mogu predmetni sustav razdjelnika uvrstiti u zajedničke dijelove zgrade.

Izgradnja sustava za individualnu raspodjelu troškova je Zakonska obaveza suvlasnika stanova.

  • Zakon o tržištu toplinske energije
  • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju