Novosti

Kategorije

Nastavak izgradnje solarnog termalnog polja u Borovu Naselju

Vukovarska gradska tvrtka Tehnostan nastavlja svoje projekte iz područja obnovljivih izvora energije i u 2020. godini.

Popularizacijom obnovljivih izvora energije došlo je i do tehnološkog napretka istih uz kontinuirani pad cijena na tržištu. Naš cilj je bio iskoristiti tu činjenicu i transformirati jednu klasičnu kotlovnicu u kotlovnicu četvrte generacije. Kao idealna kotlovnica poslužila je ona u Borovu naselju, CTS sa proizvodnim kapacitetom od 10GWh od čega čak 4GWh za potrošnu toplu vodu. U idejnom projektu razvoja kotlovnice htjeli smo diverzificirati proizvodnju toplinske energije.

Ovaj kompleksni zadatak započeli smo sa prvom fazom te smo početkom 2019. sukladno sa izrađenim glavnim projektom započeli sa preinakama u kotlovnici postavljanjem pločastog izmjenjivača topline i izvođenjem radova na unutrašnjim instalacijama te izgradnjom prve faze polja. Tada je ugrađeno ukupno 160 solarnih kolektorskih ploča Weishaupt WTS-F2 čime je završena prva faza izgradnje solarnog polja od 556 panela.

Unatoč obustavi svih aktivnosti uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom radovi na proširenju polja su nastavljeni sa kašnjenjem od 2 mjeseca. Početkom lipnja dovršena je i druga faza izgradnje polja sa dodatnih 160 ploča čime smo dodatno pridonijeli smanjenju troškova za nabavu prirodnog plina kao glavnog energenta. Očekivani godišnji prinos ovog solarnog polja iznosi oko 900MWh što je ušteda od 230.000kn što će omogućiti dodatno zadržavanje cijena toplinske energije kreiranih 2016. Ova investicija ima i pozitivan učinak na okoliš i zdravlje ljudi jer se smanjuju emisije CO2 u okoliš za 210 tona godišnje.

Nastavno na solarne termalne kolektore, na krov skladišta u Borovu naselju postavljena je i četvrta fotonaponska elektrana (12kW) koja ima dvojaku funkciju. Prvenstveno, proizvodi električnu energiju za potrebe kotlovnice i solarnog polja sa prodajom viškova električne energije u mrežu. Povrh toga, ova je elektrana koncipirana da u slučaju nestanka električne energije u mreži spriječi pregrijavanje solarne tekućine i stagnaciju sustava.

Kada se analiziraju godišnji podaci gradske tvrtke Tehnostan obnovljivi izvori energije čine 8% u ukupnoj proizvodnji toplinske energije i gotovo 20% u potrošnji električne energije stoga s pravom možemo zaključiti da dolazi razdoblje ekspanzije obnovljivih izvora energije kako u kućanstvima i višestambenim zgradama tako i u industriji. Sa ovom solarnom termalnom elektranom ukupne snage 520kW grad Vukovar zauzeo je značajno mjesto u regiji kada je u pitanju iskorištavanje sunčeve energije.