Novosti

Kategorije

Novi način tiskanja uplatnica za pričuvu

Obavještavamo Vas da je zbog optimizacije poslovanja došlo do promjene tiskanja i slanja uplatnica za pričuvu.

Do sada ste dobivali uplatnice svaki mjesec za protekli mjesec. Od sada će se uplatnice tiskati i slati kvartalno (tromjesečno) i to:

  1. Kvartal (siječanj, veljača, ožujak)
  2. Kvartal (travanj, svibanj, lipanj)
  3. Kvartal (srpanj, kolovoz, rujan)
  4. Kvartal (listopad, studeni, prosinac)

Iznimno, ovom prilikom dobit ćete uplatnice za 4 mjeseca i to za lipanj (6) 2016. godine i treći kvartal (srpanj, kolovoz, rujan) 2016. godine.