Novosti

Kategorije

Obavijest - hitni radovi na Olajnici 9-12

Poštovani !

Obavještavamo sve stanare stambenih zgrada od Olajnice 9 do broja 12 da su započeli hitni radovi na sanaciji , odnosno zamjeni dotrajalih cijevi horizontalnog razvoda instalacije grijanja.

Kako je ova instalacija u vlasništvu suvlasnika zgrade , a sredstva pričuve nisu dostatna za sanirane , u financiranje su se uključili Grad Vukovar, Croatia osiguranje te Uniqa osiguranje sa donacijom.

Mijenjaju se sve cijevi na navedenim ulazima, od toplinske stanice pa sve do vertikalnih razvoda u zgradi. Cijevi koje se postavljaju su sa povećanom izolacijom što direktno utječe na smanjenje gubitaka , a sa time i manje račune za grijanje. Uz promjenu cijevi postavljaju se i mjerila toplinske energije za svaki ulaz posebno, te se sa time omogućava individualiziranje gubitaka za svaki ulaz. 

Po završenoj sanaciji očekuje se smanjeni gubitak toplinske energije, a sa time i manji računi.

Predviđeno je da radovi traju do sredine svibnja. Kraći rok je nemoguće ostvariti jer još uvijek traje sezona grijanja i niske temperature.

Radovi će se izvoditi svakodnevno u periodu i to od 08 do 15 sati , u kojemu se može očekivati pojava buke .

Molimo sve stanare za kooperativnost i razumijevanje!

Za sve dodatne informacije možete nazvati na telefon 450-300 ili 091 4411-214.

S poštovanjem !