Novosti

Kategorije

Obavijest i naputak Vodovoda grada Vukovara

Poštovani,
Prilikom aktivnosti na incidentnom održavanju cjevovoda sustava javne odvodnje naselja Olajnica, (veljača 2013. god. – fotografija, dolje), utvrđena je znatna zapunjenost kolektora nerazgradivim tvarima - vlažnim maramicama. Isti otpad miješanjem s prijemnikom stvara talog koji ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda u cjevovodima sustava javne odvodnje. Na taj način ugrožavaju se i cjevovodi interne kućne kanalizacije povratom otpadne vode iz javnog sustava. Ovakav talog predstavlja izuzetnu poteškoću za uklanjanje specijalnim vozilima.

S obzirom da otpadne vode sa naprijed spomenutim sadržajem dolaze iz internih razvoda korisnika sustava javne odvodnje (poglavito višestambenih objekata), ovim putem dostavljamo naputak o otpadnim tvarima koje se ne bi smjele upuštati u kanalizaciju putem sanitarnih uređaja kućanstava:

 • vlažne maramice
 • pelene
 • higijenski ulošci
 • krpe
 • pepeo
 • perje
 • dlake
 • kosa
 • ostaci životinjske utrobe
 • ostaci vapna
 • cementni mulj
 • ambalaža
 • ostaci građevinskog materijala i dr.

Naposljetku, jedan od preduvjeta dobrog stanja u cjevovodima sustava javne odvodnje je savjesno ponašanje korisnika sustava javne odvodnje.

Vaš Vodovod grada Vukovara d.o.o.