Novosti

Kategorije

Obavijest krajnjim kupcima toplinske energije – početak isporuke

Prema Općim uvjetima ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, odnosno, najranije od 15. rujna, dok opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni kada se za to ostvare vremenski uvjeti i to na temelju odluke distributera toplinske energije o početku opskrbe.

Isporuka toplinske energije za grijanje za pojedinu zgradu u ogrjevnoj sezoni može započeti i prije odluke distributera toplinske energije kada to pisanim putem od kupca toplinske energije zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika.