Novosti

Kategorije

Obavijest kupcima toplinske energije

Način raspodjele troškova utrošene toplinske energije na zajedničkom mjerilu u slučaju neispravnosti uređaja za lokalnu razdiobu toplinske energije u stanu:

Uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije – «alokatori» koji su ugrađeni na ogrjevna tijela (radijatore) u samostalnoj uporabnoj cjelini – stanu podložni su kvarovima kao i sve tehničke naprave i uređaji koje je čovjek načinio.

Svi pojavni oblici kvarova imaju za posljedicu neispravnost uređaja za lokalnu razdiobu. Djelovanjem kvara uređaji ne vrše svoju funkciju – registraciju impulsa koja je u izravnoj vezi sa potrošnjom toplinske energije dotičnog radijatorskog tijela na koji je uređaj ugrađen, a posljedično tomu isti nije u mogućnosti poslati podatak za obračun i raspodjelu utrošene toplinske energije.

Za sve uporabne cjeline (stanove) na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu ili su ugrađeni uređaji neispravni (jedan ili više njih) zbog kvara, pokušaja demontaže ili uništenja uređaja, raspodjela toplinske energije vršit će se prema udjelu površine – model 2EG – uz primjenu korekcijskog faktora UST, sukladno članku 1. Pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, NN 136/11. Veličina korekcijskog faktora UST iznosi 25%.

Kako za ispravnost uređaja ugrađenih u samostalnu uporabnu cjelinu-stan odgovara vlasnik/korisnik stana, upućujemo apel svim vlasnicima/korisnicima da neispravne uređaje što prije dovedu u ispravno stanje ili ih zamijene sa novim uređajima. Nabava i ugradnja novih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i popravak postojećih, vrši tvrtka LUCIDUS d.o.o. Vukovar, Sajmište 13; tel: 413-367; GSM: 099/2160-714, kao ovlašteni serviser tvrtke SIEMENS.

Nakon popravka ili zamjene uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije potrebno je pismeno izvijestiti Tehnostan d.o.o. radi ponovne uspostave raspodjele i obračuna troškova temeljem očitanja uređaja.