Novosti

Kategorije

Obavijest kupcima toplinske energije stambene zgrade na adresi Hrvatskog zrakoplovstva 41-51 u Vukovaru

Obavještavamo tarifne kupce toplinske energije u stambenoj zgradi Hrvatskog zrakoplovstva 41-51 u Vukovaru da je jedan dimnjak kotlovnice pretrpio teže oštećenje te je isti potrebno sanirati. Slijedom navedenog energetski subjekt Tehnostan d.o.o. pokrenuo je slijedeće radove/aktivnosti:

  • trenutno je obustavljena proizvodnja toplinske energije iz kotla koji je priključen na neispravni dimnjak,
  • pisanom obavijesti na oglasnoj ploči ulaza zgrade upoznao je suvlasnike stambene zgrade sa nastalim kvarom i razlogom smanjenja konzuma proizvodnje toplinske energije ( u uporabi je jedan kotao od dva ),
  • pozvao upravitelja stambene zgrade Viki stan d.o.o. iz Osijeka da pokrene žurne aktivnosti i radove na sanaciji neispravnog dimnjaka kotla sukladno preuzetim obvezama iz ugovora o upravljanju stambenom zgradom i pozitivne zakonske regulative

Nakon što upravitelj stambene zgrade Viki stan d.o.o. sanira navedena oštećenja te pribavi pozitivan stručni nalaz dimnjačarske službe za predmetni dimnjak kotlovnica će nastaviti sa radom u punom pogonu.

Molimo tarifne kupce toplinske energije za razumijevanje i strpljenje dok se navedeni kvar ne sanira i kotlovnica ne pusti u puni pogon.