Centralni toplinski sustav

Budući je došlo do promjene cijene energenta za proizvodnju toplinske energije, ovim putem obavještavamo krajnje kupce toplinske energije, da će se od 01.travnja 2022.godine u centralnim toplinskim sustavima Olajnica i Borovo Naselje primjenjivati novi iznosi tarifnih stavki za energiju za obje tarifne grupe Tg1-Kućanstvo i Tg2 – Industrija i poslovni potrošači, dok se tarifne stavke za snagu i naknade nisu mijenjale. Novi iznosi tarifnih stavki utvrđeni su u skladu sa Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/2014), te uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Tablica 1: Novi iznosi tarifnih stavki za energiju za CTS od 01.04.2022.:

Zatvoreni (ZTS) i samostalni (STS) toplinski sustavi

Osim centralnih toplinskih sustava, iznosi tarifnih stavki promijenjeni su u zatvorenim i samostalnom toplinskom sustavu kako slijedi:

Tablica 2: Novi iznosi tarifnih stavki za energiju za ZTS i STS od 01.04.2022.:

Primjer jednog stana

Primjenom vladinog paketa mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata, od 01.04.2022 smanjuje se i PDV sa 25% na 13%.

Navodimo jedan primjer računa za toplinsku energiju stana bez tople vode, površine 58,62 m2 i priključne snage od 6,33 kW sa potrošnjom toplinske energije za grijanje u iznosu od 1.032 kWh u siječnju 2022 na CTS Borovo Naselje:

Tablica 3: Primjer obračuna sa novim i starim cijenama energije

Iz navedenoga primjera vidljivo je da je konačni iznos računa za navedeni stan povećan za svega 7,53% unatoč povećanju cijene energije za 26,74%.

Novi cjenik možete pregledati i preuzeti sa stranica toplinarstva.