Novosti

Kategorije

Obavijest tarifnim kupcima toplinske energije

Izvješćujemo tarifne kupce, kojima je grad Vukovar, temeljem provedenog natječaja (I faza) ugradio zasebna mjerila topline ispred stana, da su se sukladno članku 24., Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (NN 42/2005), stekli uvjeti za obračun i naplatu stvarno utrošene toplinske energije izmjerene na zasebnom mjerilu, te im upućujemo slijedeći

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ZA PRELAZAK NA ZASEBNO MJERENJE TOPLINSKE ENERGIJE

 

Svim tarifnim kupcima, koji troškove toplinske energije za zagrijavanje stambenog prostora plaćaju na temelju očitanja zajedničkog mjerila toplinske energije, a žele prijeći na obračun utroška toplinske energije na temelju stvarne potrošnje, koju registrira zasebno mjerilo, trebaju kod distributera toplinske energije Tehnostan d.o.o. zatražiti, popuniti i predati slijedeće obrasce:

1.   Zahtjev za izdavanje termoenergetske suglasnosti i priključenje na mrežu
samostalne uporabne cjeline

2.   Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi toplinskom energijom i korištenju mreže

Obrasci zahtjeva su dostupni u poslovnim prostorijama energetskog subjekta, ulica dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar ili na internet adresi -  www.tehnostan-vukovar.hr/obrasci

 

Uz navedene zahtjeve, tarifni kupci prilažu preslike slijedećih dokumenata:

  • Suglasnost za stambeno zbrinjavanje
  • Zapisnik o primopredaji stana korisniku
  • Osobnu iskaznicu
  • Potvrdu Porezne uprave o osobnom identifikacijskom broju

Napomena:

I.          Za tarifne kupce koji ne podnesu zahtjeve za prelazak na zasebno mjerenje, obračun utroška toplinske energije vršit će se kao i do sada očitanjem zajedničkog mjerila.

II.        Zahtjevi koji ne budu imali kompletnu dokumentaciju neće se obrađivati.

III.       Nakon uredno podnesenog zahtjeva, Tehnostan će vršiti očitanje početnog stanja zasebnog mjerila na licu mjesta i pri tome sačiniti Zapisnik o priključenju, koji potpisuje tarifni kupac ili član njegova kućanstva i distributer.

IV.       Prilikom priključenja, potpisuje se Ugovor o opskrbi toplinskom energijom i korištenju mreže, kojeg može potpisati SAMO nositelj stambenog zbrinjavanja.
Član kućanstva ili druga osoba može potpisati Ugovor uz predočenje punomoći, ovjerene kod javnog bilježnika.