Novosti

Kategorije

Objavljen natječaj za sufinanciranje energetske obnove zgrada

Dana, 14. siječnja 2015. godine u Narodnim novinama broj 4/05, te na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), objavljena su  tri javna poziva i jedan natječaj Fonda za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada.

  • Javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada
  • Javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za individualno mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama
  • Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

Isti se mogu pronaći na slijedećem linku:  http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 Tehnostan Vukovar će za zgrade kojima upravlja u vremenu od 26.-31. siječnja odraditi tematsku radionicu sa zainteresiranim suvlasnicima zgrada.