Novosti

Kategorije

Obračun i naplata isporučene toplinske energije Tarifnim kupcima, sukladno zakonskim obvezama

Prema zakonskim obvezama, do naredne sezone grijanja, svi energetski subjekti u RH dužni su podnijeti Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva RH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu, sukladno odredbama članka 13. i 19., Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki-pročišćeni tekst, (N.N. 65/07). Nakon zaprimanja prijedloga energetskog subjekta, Ministarstvo prijedlog dostavlja na provjeru Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA), a ako je sve u redu, HERA prijedlog vraća Ministarstvu, koje isti dostavlja Vladi RH na daljnje postupanje.

Na jednoj od sjednica, Vlada RH donosi Odluku o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, za svakog energetskog subjekta ponaosob. Odluka se objavljuje u „Narodnim novinama“, sa određenim danom stupanja na snagu od kada se ista počinje primjenjivati.

Slijedom zakonskih obveza, trgovačko društvo Tehnostan d.o.o. Vukovar, podnijelo je resornom Ministarstvu prijedlog za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu, za elemente „snaga“ i „energija“, kako je to naprijed opisano.

Kada Vlada RH donese Odluku o visini tarifnih stavki biti će stvoreni preduvjeti za obračun i naplatu isporučene toplinske energije kupcima na temelju očitanja mjerila topline ( koja mogu biti zajednička ili zasebna).

Odluku o visini i primjeni tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom („snaga“ i „energija“) i početak obračuna i naplate isporučene toplinske energije mjerenjem, Tehnostan očekuje početkom sezone grijanja.

Posebno je važno napomenuti da se u Prijedlogu izračuna visine tarifnih stavki koju je podnijelo trgovačko društvo Tehnostan d.o.o., ukupna cijena toplinske energije neće mijenjati, već će biti iskazana na drugačiji način nego do sada i to kao:

  • Snaga, (predstavlja fiksnu mjesečnu naknadu), obračunava se i naplaćuje svih dvanaest mjeseci u godini.
  • Energija, (varijabilni trošak), obračunava se i naplaćuje samo kada se na mjerilu topline registrira potrošnja toplinske energije.

Primjenom tarifnih stavki „snaga“ i „energija“, odnosno obračun i naplata toplinske energije mjerenjem, za cilj imaju zaštititi prava potrošača, motivirati kupce da racionalnije troše toplinsku energiju, naplatu stvarnog utroška toplinske energije, poticati energetske subjekte na ulaganja u razvoj toplinskih postrojenja, proizvodnju toplinske energije po prihvatljivim cijenama i sl.

Tehnostan d.o.o. će obavijestiti tarifne kupce toplinske energije o datumu početka primjene tarifnih stavki „snaga“ i „energija“, odnosno početku obračuna i naplate isporučene toplinske energije mjerenjem, putem medija, predstavnika stanara, te na portalu www.tehnostan-vukovar.hr

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, stojimo Vam na raspolaganju.