Novosti

Kategorije

Odluka o privremenom prekidu isporuke toplinske enegrije za sezonu 2016/17

Na temelju odredbi Općih uvjeta za isporuku toplinske energije (NN 35/14), povoljnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze za naredno razdoblje, sa ciljem povećanja energetske učinkovitostiučinkovitosti, smanjenja potrošnje energije, uštede novca te izravnog smanjenja emisije stakleničkih plinova u okoliš, energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o. donosi

ODLUKU O PRIVREMENOM PREKIDU ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE PROSTORA OGRJEVNE SEZONE 2016/2017

  1. Dana 02. svibnja 2017. privremeno se prekida isporuka toplinske energije za grijanje prostora svim krajnjim kupcima.
  2. Privremeni prekid isporuke toplinske energije ostaje na snazi dok to omogućuju povoljni vremenski uvjeti ili dok se posebnom odlukom ne odredi drugačije, a potpuni prekid isporuke započinje završetkom sezone grijanja - 15. svibnja 2017. kako je to propisano člankom 9. stavak 2. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije.
  3. Isporuka toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode ne podliježe privremenom prekidu isporuke i ostaje prema ustaljenom režimu, kontinuirano tijekom cijele godine.