Novosti

Kategorije

Odluka o privremenom prekidu isporuke toplinske energije 2014/2015

Na temelju odredbi Općih uvjeta za isporuku toplinske energije (NN 35/14), povoljnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze za naredno razdoblje, sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja potrošnje energije, uštede novca te izravnog smanjenja emisije stakleničkih plinova u okoliš, energetski subjekt TEHNOSTAN d.o.o. donosi

ODLUKU O PRIVREMENOM PREKIDU ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE PROSTORA OGRJEVNE SEZONE 2014/2015

  1. Privremeno se prekida isporuka toplinske energije za grijanje prostora tarifnim kupcima koja započinje od 23. travnja 2015.
  2. Privremeni prekid isporuke toplinske energije za grijanje prostora ostaje na snazi dok to omogućuju povoljni vremenski uvjeti ili dok se posebnom odlukom ne odredi drugačije, a potpuni prekid isporuke započinje završetkom sezone grijanja - 15. svibnja 2015. kako je to propisano člankom 9. stavak 2. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije.
  3. Isporuka toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode ne podliježe privremenom prekidu isporuke i ostaje prema ustaljenom režimu, kontinuirano tijekom cijele godine.

U Vukovaru, 22. travnja 2015.

Odluku također možete preuzeti u .pdf formatu u prilogu.