Novosti

Kategorije

Oglas za prikupljanje ponuda za ustupanje izvođenja radova u 2013. godini

SUVLASNICI STAMBENIH ZGRADA NA UPRAVLJANJU KOD UPRAVITELJA TEHNOSTAN D.O.O., VUKOVAR (UGOVORNA I PRINUDNA UPRAVA)

objavljuje

OGLAS

za prikupljanje ponuda za ustupanje izvođenja radova u 2013. godini i to: zemljani, zidarski, betonski, tesarski, krovopokrivački, stolarski, podopolagački, izolaterski, bravarski, soboslikarski i ličilački, limarski, staklarski, elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, centralno i etažno grijanje,a izvoditi će se tijekom 2013. godine.

Radovi će se izvoditi u skladu sa Općim uvjetima za radove u održavanju stambenih zgrada na zajedničkim dijelovima i uređajima, na poslovima hitnih, nužnih te manjih i većih popravaka na zgradama kojima upravlja Tehnostan d.o.o. Vukovar.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI

  1. 1. točan naziv i adresu ponuditelja,
  2. 2. izvadak iz sudskog registra ponuditelja ne stariji od 30 dana ili obrtnicu,
  3. 3. uvjete plaćanja
  4. 4. broj i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih,
  5. 5. odgovornu osobu za zaključenje ugovora,
  6. 6. naznaku poslova koje će zainteresirani obavljati.

Rok za predaju ponuda je 18. prosinca, 2012. godine. Na omotu naglasiti „PONUDA ZA OGLAS“

Nepravodobno dostavljene ponude neće se otvarati a nepotpune ponude neće biti razmatrane. Izvoditelji koji se jave na oglas imat će prednost kod ustupanja izvođenja radova.

Tehnostan d.o.o. Vukovar neće prihvatiti ponude izvoditelja radova podnesene od fizičkih osoba (obrtnika) ili pravnih osoba, čiji su nositelji obrta, osnivači, imatelji poslovnih udjela ili dionica Tehnostana d.o.o. Vukovar, zaposlenika kod istog ili članovi uže obitelji istih.

Izvoditelji koji potpišu Opće uvjete ugovaranja za 2013. godinu na poslovima održavanja zgrada preuzet će važeći cjenik za poslove koje će zainteresirani obavljati te su dužni izvršiti uplatu od 460,00 kn (u cijenu uračunat PDV) uz predočenje uplatnice na žiro račun 2500009-1102003705 kod HYPO ALPE ADRA BANKE

Otvaranje ponuda i utvrđivanje cijena provodi Komisija te se zaključuju Opći uvjeti ugovaranja, uvjeti o izvođenju radova ili se izdaju narudžbenice za pojedine radove.

Tehnostan d.o.o., Vukovar