Novosti

Kategorije

Oprez !!! Ledenice padaju sa krovova zgrada

Upozoravaju se stanari i slučajni prolaznici da povećaju oprez prilikom prolaska pored stambenih zgrada u gradu vukovaru zbog prijeteće opasnosti od pada snijega i ledenica sa krovova i oluka zgrada. Savjetujemo stanarima i građanima da izbjegavaju prolazak i zadržavanje neposredno ispod zgrada kao i da ne parkiraju automobile ispod zgrada jer isti mogu biti oštećeni prilikom pada ledenica i snijega.

Posebno naglašavamo i molimo sve građane na povećanu pozornost na kretanje, zadržavanje i igru djece oko zgrada, te da ih upozore na prijeteće opasnosti i udalje od zgrada.