Radi pravovremene prijave oštećenja osiguranju pozivamo sve suvlasnike i predstavnike suvlasnika zgrada na upravljanju kod tvrtke Tehnostan da prijave i dostave podatke o nastaloj šteti na zgradi od nevremena koje je bilo 05.08.2021., kako bi djelatnici naše tvrtke mogli napraviti procjenu oštećenja i potrebnih troškova za sanaciju.

Kako prijaviti štetu ?

TELEFONOM – 032 616 500

EMAILOM – upravljanje@tehnostan-vukovar.hr

OSOBNO – Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, 32000 Vukovar radnim danom od 8-13h (pauza 10-10:30)