Vodovod grada Vukovara u suradnji sa Tehnostanom prepoznao je veliki problem pojave vlažnih maramica kako u sustavu javne odvodnje, tako i u sustavu interne odvodnje zgrada.

Ovim putem se mole svi korisnici stanova da pažljivo pročitaju Priopćenje Vodovoda grada Vukovaru, kao i da po istom postupe: