Novosti

Kategorije

Priopćenje Vodovoda grada Vukovara o problemu pojave vlažnih maramica u sustavu odvodnje

Vodovod grada Vukovara u suradnji sa Tehnostanom prepoznao je veliki problem pojave vlažnih maramica kako u sustavu javne odvodnje, tako i u sustavu interne odvodnje zgrada.

Ovim putem se mole svi korisnici stanova da pažljivo pročitaju Priopćenje Vodovoda grada Vukovaru, kao i da po istom postupe:


Naziv Format Veličina Download
Priopćenje Vodovoda grada Vukovara pdf 472 kB