Tehnostan d.o.o. 28.11.2022. kreće sa redovnim  čišćenjem dimnjaka na području grada Iloka i prigradskih naselja. Ukoliko želite, točan termin dolaska možete dogovoriti na 032/616-238.