Novosti

Kategorije

Sanacija krovišta zgrade Domovinskog rata 30-36

Privode se kraju radovi na sanaciji krovišta stambene zgrade Domovinskog rata 30-36 u Vukovaru. Ravno krovište zgrade je nekvalitetno sanirano prilikom obnove zgrade, dio suvlasnika koji imaju stanove neposredno ispod krova dulje vrijeme trpe štetu od prokišnjavanja.

Na zamolbu suvlasnika navedene zgrade krov je subvencioniran od strane Grada Vukovara na temelju Sporazuma od 2008. godine, potpisanog između MRRŠVG i Grada Vukovara kojim je propisano da se uplaćena sredstva koriste za podizanje standarda stambenog fonda.