Novosti

Kategorije

Skup dimnjačara u Vukovaru

U Vukovaru će se u srijedu, 15. rujna, 2010 godine u prostorima tvrtke Tehnostan d.o.o. održati predavanje u organizaciji Udruge dimnjačara Slavonije i Baranje i Udruge za plin iz Vukovara na temu „KONTROLA RADA LOŽIŠTA ANALIZOM DIMNIH PLINOVA“.

U organizaciji Udruge dimnjačara Slavonije i Baranje i Udruge za plin iz Vukovara će se u srijedu, 15. rujna, 2010 godine u prostorima tvrtke Tehnostan d.o.o. održati predavanje u na temu „KONTROLA RADA LOŽIŠTA ANALIZOM DIMNIH PLINOVA“.

Vodeći predavač je gdin Enes Subašić, dipl. ing., profesor na Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi u Zagrebu u suradnji sa tvrtkom Belmet 97.
Predavanje će obuhvaćati teoretski dio mjerenja dimnih plinova sa pokazom uz pojašnjenje zakonske regulative koja definira uporabu  analize dimnih plinova u dimnjačarstvu.

Na predavanju će biti nazočno četrdesetak dimnjačara pretežito sa područja Slavonije i Baranje ali i iz drugih dijelova Hrvatske (Primorje , Zagreb i dr.)