Novosti

Kategorije

Smanjenje cijene toplinske energije na Internatima i kotlovnici D6 u Vukovaru

Kotlovi wtc 300

Koncem 2003. godine Tehnostan je investirao i modernizirao kotlove u kotlovnicama Internati te u kotlovnici D6 na adresi Županijska 96. Tada se potrošnja toplinske energije obračunavala po kvadratnom metru prostora. 7 godina nakon toga dolazi do individualizacije potrošnje i ugradnje kalorimetara i razdjelnika topline. Energija se počinje učinkovitije koristiti te se proizvodnja na svim kotlovnicama u Vukovaru smanjuje za 30%.

Postojeći kotlovi postaju manje učinkoviti stoga je početkom 2016. pokrenuta izrada projekta nabave i zamjene kotlova. Tijekom ljetnih mjeseci započinje ugradnja 3 kotla Weishaupt  WTC 300 na kotlovnici D6 te jednog na Internatima.

Kondenzacijski kotao WTC 300Investicija od 470.000kn u potpunosti je završena koncem studenog prošle godine. Najsuvremeniji kotlovi na tržištu koriste visok udio topline dimnih plinova i vraćaju ga u sustav grijanja. Stoga su temperature dimnih plinova sa prijašnjih 160⁰C smanjene na 60⁰C. Osim ekoloških i ekonomski pokazatelji govore o vrlo dobroj investiciji na obje kotlovnice.

Povoljnijom cijenom plina i modernizacijom postrojenja stvorili su se preduvjeti za dodatno smanjenje cijene toplinske energije sa 0,415kn na 0,35kn (15%) za kućanstva te sa 0,415kn na 0,3885kn za poslovne korisnike.

Nove cijene toplinske energije za kotlovnice D6 i Internate biti će u primjeni od 1.1.2017. i vidljive na siječanjskim računima.