Novosti

Kategorije

Trenutno je u izgradnji toplana Olajnica

ToplanaTrenutno je u izgradnji toplana "Olajnica", Olajnica bb Vukovar, kapaciteta 15 MW, sa predvidivim proširenjem za još 5 MW, odnosno prema budućoj potrebi novih potrošača. Kao energent koristiti će se prirodni plin. Završetak izgradnje toplane „Olajnica“ očekuje se polovinom 2008. godine, a početkom rada iste, trajno će se riješiti opskrba toplinskom energijom svih potrošača u širem centru Grada Vukovara.