Novosti

Kategorije

Ugradnja individualnih vodomjera u stanove na zajedničkom vodomjeru

nadgradni vodomjer

Tvrtka Tehnostan d.o.o. i tvrtka Ista d.o.o. iz Zagreba odradile su nekoliko informativnih sastanaka sa suvlasnicima u višestambenim zgradama na temu individualizacije mjerenja utroška vode. Mnogi suvlasnici, nezadovoljni raspodjelom utrošene vode prema broju ukućana, izrazili su želju za ugradnjom zasebnih mjerača vode. Trošak investicije u vodomjere snosili su vlasnici pojedinih stanova direktnim sklapanjem ugovora sa tvrtkom Ista d.o.o., a trošak uređaja za daljinsko očitanje potrošnje (smješten u hodniku zgrade) išao je sa pričuve.

ugradni vodomjerTehnostan d.o.o. kao upravitelj podržava ovakve poboljšice jer se individualnim mjerenjem utroška vode lakše lociraju procurenja na instalaciji pa je dokazano da se nakon ugradnje zasebnih vodomjera potrošnja zgrade smanji za cca 30%.

Zgrade na kojima je već završena ugradnja su: Olajnica 1, Olajnica 5, Domovinskog Rata 6,8,10, Vijenac Ruđera Boškovića 1 i 4 te Županijska 106.