Novosti

Kategorije

Usvojen prijedlog Zakona o energetskoj učinkovitosti

Hrvatski sabor je u 7. sazivu, na 14. sjednici održanoj 17.10.2014. godine, izglasao po hitnom postupku Zakon o energetskoj učinkovitosti.

Utjecaj ovog Zakona na višestambene zgrade je određen pojmovima energetska usluga i energetska obnova. Energetska usluga ne opterećuje sredstva zajedničke pričuve, već se plaća kao redovni trošak energije. Energetska obnova odnosi se na izvođenje radova kojima se poboljšava energetsko svojstvo zgrade i plaća se iz sredstava zajedničke pričuve, uz mogućnost korištenja sredstava iz programa FZOEU-a.

Novost koju donosi ovaj Zakon je da je za sklapanje ugovora, vezanih za poboljšanje energetske učinkovitosti, dovoljan potpis suvlasnika sa natpolovičnom većinom suvlasničkih udjela, a ne kao do sada suglasnost svih suvlasnika.

Zakon o energetskoj učinkovitosti trebao bi olakšati raspolaganje vlastitom imovinom na energetski učinkovit način i u slučaju kada je dio suvlasnika nezainteresiran. Provedba mjera energetske učinkovitosti bi trebala postati jednostavnija i upraviteljima, bez obzira što nije njihova direktna obaveza.