Novosti

Kategorije

Zaključeni Ugovori o potrošnji za sve zgrade u Vukovaru

Zakon o tržištu toplinske energije propisao je za krajnje kupce-potrošače kategorije kućanstvo obvezu sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika najkasnije do 1. rujna 2016. godine sa izabranim kupcem toplinske energije.

Prve Ugovore o potrošnji toplinske energije sa krajnjim kupcima kategorije kućanstvo, Tehnostan je zaključio 2014. godine, a dvije godine kasnije do datuma, propisanog zakonom, Tehnostan ima zaključene sve ugovore o potrošnji toplinske energije sa svim krajnjim kupcima kategorije kućanstvo koji su priključeni na toplinski sustav. Svi zaključeni ugovori sa Tehnostanom, kao izabranim kupcem toplinske energije, sklopljeni su na razdoblje od najmanje godinu dana, nakon čega se valjanost ugovora automatski produžuje ukoliko nisu pismeno raskinuti.

Prema obvezama propisanim odredbama Zakona do zaključivanja ugovora o potrošnji toplinske energije od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti kupca, djelatnost kupca toplinske energije obavljao je dosadašnji opskrbljivač toplinskom energijom.