Novosti

Kategorije

Zamjena dotrajale stolarije na višestambenim zgradama

Budući veći broj zgrada u Gradu Vukovaru nema uvjete za prijavu na natječaj i sufinancranje energetske obnove iz europskih fondova, Tehnostan d.o.o. će za zgrade kojima upravlja organizirati aktivnost objedinjene nabave vanjske stolarije. Cilj je objedinjenom nabavom stolarije i većim opsegom radova sniziti cijenu radova i zamijeniti vanjsku dotrajalu stolariju zajedničkih dijelova zgrade, stanova i poslovnih prostora. Ovo se posebice odnosi na zgrade koje su imale inicijativu odraditi energetsku obnovu, a nisu za to ostvarivale uvjete.

Dolje smo prikazali česta pitanja kako bi više približili suvlasnicima navedeni projekt.

Koja je korist od zamjene stolarije?

Korist od zamjene stolarije je:

 • smanjiti toplinske gubitke za potrebu grijanja odnosno hlađenja zgrada.
 • smanjiti troškove zamjene stolarije objedinjenom nabavom
 • povećati vrijednost prostora - zgrade
 • poboljšati uvjete života u zgradi

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se može prijaviti zgrada, putem predstavnika suvlasnika i tada se troškovi zamjene plaćaju iz pričuve. Može se prijaviti i vlasnik ili najmoprimac stana / poslovnog prostora i tada samostalno plaćaju troškovi zamjene. Nabava se provodi za zgrade koje su na upravljanju tvrtke Tehnostan d.o.o.

Kako se prijaviti?

Preuzeti uplatnicu i obrazac izjave u Tehnostanu, uplatiti za troškove i dostaviti potvrdu o uplati i potpisanu izjavu u Tehnostan. Inicijalni troškovi iznose 300 i u slučaju odustajanja korisnika ostaju na pričuvi zgrade.

Što nakon prijave?

Nakon prijave vrši se izmjera stolarije koja se planira zamijeniti i procjenjuje ukupan trošak zamjene. Procjena se dostavlja korisniku kao informacija.

Mogu li odustati od nabave?

Nakon što dobijete procjenu troškova, ukoliko vam ne odgovara procjenjeni iznos za vaš prostor možete odustati od sudjelovanja u nabavi.  Odustati možete odbijanjem uplate preostalog iznosa prije otvaranja natječaja. Uplaćeni predujam se uplaćuje na račun pričuve kao dodatni prihod.

Kada ću znati točan iznos troškova?

Procijenjeni iznos troškova zamjene dobiti ćete nakon prve izmjere stana. Nakon provedene nabave i odabira najpovoljnijeg izvođača biti će poznata točna cijena troškova. Korisnici će dobiti obavijest o preostalom iznosu sa uplatnicom na preostali iznos.

Kada se mora uplatiti preostali iznos?

Nakon dostave uplatnice i obavijesti. Rok za uplatu iznosi 30 dana od primitka poziva za plaćanje.

Mogu li platiti troškove na rate?

Plaćanje na rate nije moguće, ali smo u dogovoru sa ADDIKO bankom osigurali brze kredite prema povoljnim uvjetima za sve korisnike.

Kada će se izmjeniti stolarija?

Brzina zamjene stolarije ovisi o broju prijavljenih korisnika odnosno o broju komada stolarije u natječaju. Bitan čimbenik biti će i brzina uplate preostalog iznosa. Oni koji ranije uplate imaju prioritet u zamjeni. Vremenski plan zamjene svih otvora je tri mjeseca od početka ugradnje.

Koje otvore možemo prijaviti za natječaj?

Za zamjenu stolarije možete prijaviti:

 • za posebne prostore (stanovi i poslovni prostori)  svu vanjsku stolariju + ulazna vrata stana (balkonska vrata i prozori; ulazna vrata stana; krovni prozor)
 • za zajedničku stolariju zgrade  svu vanjsku stolariju kao ulazna vrata zgrade, vrata za izlaz na krov, svjetlarnici, nadsvjetla, vrata za smetlarnik, vrata za toplinsku stanicu i dr.)

Kakvu kvalitetu stolarije možemo očekivati?

Tražene karakteristike stolarije su u razini zahtjeva trenutne energetske obnove višestambenih zgrada:

 • PVC (stanovi)
 • ALU (poslovni prostori)
 • troslojna stakla punjena inertnim plinom
 • visokokvalitetna energetska svojstva
 • RAL ugradnja

Mogu li ja kao najmoprimac stana zamjeniti stolariju?

Moguće je. Uz izjavu potrebno je dostaviti i suglasnost vlasnika.

Kako će se provesti nabava?

Nabavu će provesti Tehnostan d.o.o.. Članovi povjerenstva biti će i izabrani predstavnici suvlasnika.

Što ako netko dostavi uplatnicu a nije priložio "Suglasnost/Izjavu"?

Poziv za dostavu sredstava najkasnije do prije otvaranja nabave a ako ne dostavi Izjavu ne uvrštavamo ga na popis i vraćamo sredstva prije otvaranja nabave.

Koliko će trajati zamjena - ugradnja?

Rok za ugradnju stolarije je 1.12. za stanove i poslovne prostore a 30.4. za zajedničke dijelove zgrade.

Što još moramo znati?

Prilikom zamjene stolarije doći će do oštećenja dijelova zidova oko prozora. Iste je potrebno građevinski popraviti (ponajviše sa unutarnje strane). Radove na građevinskim popravcima dijelimo na unutarnje i vanjske.

 • Vanjski građevinski popravci se MORAJU odraditi skupa sa zamjenom stolarije (zamjena vanjske klupčice, postavljanje brtvi RAL montaže, brtvljenje spojeva za zaštitu od prokišnjavanja).
 • Unutarnje građevinske popravke možete odraditi sami ili se prilikom prve izmjere možete odlučiti da li ćete te popravke izvesti samostalno ili će ti radovi biti dio natječaja i ugovora o nabavi.

Ukoliko želite sačuvati postojeću - staru stolariju, demontažu morate obaviti u vlastitoj režiji od strane kvalificiranih djelatnika skupa sa kompletnom unutarnjom sanacijom.

ROK ZA PRIJAVU:

Do 16.07.2018.