Poštovani suvlasnici,

prema dostupnim informacijama, u najavi je još jedan ciklus sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada koji će se prema do sada dostupnim informacijama provoditi prema jednakim uvjetima kao u proteklom natječaju (http://zgradekojestede.fzoeu.hr/).

Pozivamo sve zainteresirane suvlasnike zgrada na upravljanju tvrtke Tehnostan d.o.o. Vukovar da se putem ovlaštenih predstavnika zgrada jave radi provjere mogućnosti prijave projektnog prijedloga i početak pripreme dokumentacije.

 

Zajednički sastanak sa predstavnicima suvlasnika i zainteresiranim suvlasnicima održati će se u

PETAK, 13.12.2019 godine u 13 sati u zgradi toplane Olajnica, Vukovar