Novosti

Kategorije

Završena sanacija krovova zgrada Domovinskog rata 38,38a, 42 i 44

Zamjenom oštećenih dijelova hidroizolacije krovova zgrada iz naslova, završena je sanacija krovova. Sanacija je rađena prema Važećim građevinskim propisima. Radove je izvodila tvrtka Izo-Građenje Konzalting d.o.o iz Osijeka a u cijelosti financirao Grad Vukovar.

Jamstvo za izvedene radove je 10 godina od dana završetka građenja.