Upravljanje

Energetsko certificiranje zgrada

Što je energetski pregled zgrade?

Energetski pregled je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

Energetski pregled je postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.

Tko mora ishodovati energetski certifikat u suvlasničkoj zajednici (stambeno- poslovnim zgradama) ?

Stanovi i poslovni prostori u zgradi većoj od 50m2 moraju od 01.07.2013. imati energetski certifikat ako se nekretnina prodaje. Ako se radi o najmu tada je rok za napraviti energetski certifikat 01.01.2016.

Tko smije vršiti energetske preglede i izdavati energetske certifikate ?

Energetske preglede smiju vršiti i energetske certifikate izdavati samo fizičke i pravne osobe koje imaju ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Registar ovlaštenih osoba objavljen je na web stranici:

http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm.

Izvješće o energetskom pregledu

Izvješće o provedenom energetskom pregledu je rezultat energetskog pregleda koji izrađuje i potpisuje ovlaštena osoba za energetske preglede i predaje ga naručitelju. U zaključku izvješća o energetskom pregledu se navodi lista mjera za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te uštede u potrošnji energije, vode i novca koje će biti ostvarene.

Prema Zakonu treba sadržavati:

 1. snimak postojećeg stanja za građevinske sustave i energetske tehničke sustave te sustave potrošnje vode uz navođenje relevantnih i ključnih tehničkih podataka
 2. podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje,
 3. podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima o energetskim svojstvima zgrada i drugim propisima o energetskoj učinkovitosti krajnje potrošnje energije građevine,
 4. procjenu energetske učinkovitosti odnosno pokazatelja energetske učinkovitosti,
 5. identifikaciju mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti
 6. procjenu ušteda energije i postupke za utvrđivanje ušteda,
 7. izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,
 8. preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom,
 9. prijedloge mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, uz kratki opis, proračunske pretpostavke, potrebnu investiciju i proračun ušteda (energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje),
 10. izračun referentne emisije CO2,
 11. druge potrebne podatke.

Koji energetski razredi zgrada postoje?

Postoji 8 energetskih razreda, A+ je energetski najbolji, a G najlošiji razred.

Energetski razredi

Može li stambena zgrada platiti energetsko certificiranje iz pričuve?

Može, i to je najčešće i najpovoljnije rješenje. Može se napraviti certifikat i za pojedinačni stan, ali to je zadovoljavanje zakonske forme. Energetsko certificiranje je višestruko povoljnije kada se radi za cijelu zgradu nego za stan pojedinačno. Ali ne samo to, energetski certifikatori mogu napraviti i detaljnu analizu isplativosti ulaganja u fasadu, izolaciju stambene zgrade, zamjenu kotlovnice i slična ulaganja poticana od strane Fonda za energetsku učinkovitost i europskih fondova.

Koliko dugo vrijedi energetski certifikat?

Certifikat vrijedi 10 godina i za nove zgrade i za postojeće zgrade. Nakon 10 godina moguće je da je došlo do promjene energetskih svojstava pa je analizu potrebno ponovo napraviti.

Encert Info telefon

Informacije o energetskom certificiranju i programima energetske učinkovitosti u zgradarstvu mogu se dobiti svakim radnim danom od 13 do 15 sati (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)