Upravljanje

Uputa za plaćanje pručuve

PrimjerPoziv na broj zaduženja uplatnice za plaćanje pričuve sastoji se iz dva dijela ( označeno sa A i B) u pozivu na broj kao na primjeru.

Pod A je broj koji označava redni broj plaćanja.

Pod B označen je nepromjenjivi dio šifre koji označava vrstu prostora i šifru prostora.

Pričuva tablica

Uplata pričuve za više mjeseci za jedan prostor

Uplatnica

U pozivu na broj upišite drugi i treći broj s Vaše uplatnice (npr.: 1-8766) a u opisu plaćanja navedite prve brojeve iz poziva na broj sa uplatnica koje plaćate (npr.: 3, 4,  5).

Uplata pričuve za više prostora (npr.: za stan i poslovni prostor)

Uplatnica za više stanova

U pozivu na broj navedite poziv na broj za stan, na primjer 3-1-8766, a u opisu plaćanja OBAVEZNO navedite OBA poziva na broj u cijelosti - i stana i poslovnog prostora.

Uplata pričuve trajnim nalogom u Vašoj banci

Poziv na broj piše se bez prvog broja (broj zaduženja) npr.: 1-8766, a knjižit će se zaduženje koje u trenutku uplate nije knjiženo a ima najstariji datum zaduženja.

Važno: Ukoliko na vašoj zgradi dođe do promjene visine pričuve a koristite trajni nalog, molimo Vas da u vašoj banci promijenite iznos trajnog naloga.